LoggaFöretagsadress:
Ventilationstjänst i Engelholm AB

Ausåsmölleväg 51
262 95 Ängelholm

Leveransadress gods:
Ventilationstjänst i Engelholm AB
Gamla Bruksallén 9
264 39 Klippan
   
Org: 55 66 99-68 14
Ventilationsfrågor                               Automationsfrågor
Johnny Ljunggren                               Daniel Tilljander
0709-93 21 50                                     0708-35 36 79
johnny@vte.se                                    daniel@vte.se